เพลาขับเรา มีคุณสมบัติดีกว่าเพลามือสองหรือเชียงกง อย่างไร

เพลาขับแอสโก้ดีกว่าเพลามือสอง เพราะเพลาขับแอสโก้เป็นเพลาขับที่ผ่านกระบวนการผลิต หรือซ่อมแซม  ไม่ใช่เป็นเพลาขับที่เลือกมาจำหน่าย โดยมิได้กระทำการใดๆ และมีการรับประกันการใช้งานได้ถึง 12 เดือนโดยไม่จำกัดระยะทาง

ส่วนเพลามือสองเป็นเพลาใช้แล้วที่ไม่สามารถหาหรือรู้ระยะเวลาการใช้มาแล้วซึ่งอาจนำเข้า จากต่างประเทศหรือเป็นเพลาขับในประเทศซึ่งอาจได้รับการซ่อมแซมให้พอใช้ได้ จึงไม่สามารถ
ให้การรับประกันได้ระยะยาว หรือไม่มีการบริการหลังการขาย ดังนั้นคุณภาพเพลาที่ได้ จึงขึ้นอยู่กับความชำนาญ ของช่างที่ไปเลือกซื้อเพลาขับอย่างเดียว