ชิ้นส่วนของเพลาขับ

ส่วนประกอบ-เพลาขับหน้า

ชิ้นส่วนที่สำคัญของเพลาขับ วิธีการดูคุณภาพของส่วนประกอบ

2. หัวเพลา CV. JOINT มีแบบที่มีลูกบอลหรือลูกปืน 6 ลูก ต้องดูแหล่งผลิตและระยะเวลารับประกัน

3. หัวเพลา SPIDER มีรอยชำรุด มีตามดภายนอกหัวเพลาหรือไม่

4. ยางหัวเพลาอย่างดีจะต้องหนา เป็นยาง NBR ซึ่งจะมีหลายวิธีการผลิต เช่น ผลิตด้วยการอัด
(COMPRESSION) หรือ แบบฉีด (INJECTION) มาตรฐานของยางหุ้มเพลา สำหรับรถ


ที่ออกจากโรงงานรถยนต์จะเป็นแบบฉีดและหนา ส่วนยางที่บาง อาจจะเป็นแบบอัดหรือฉีดก็ได้
จะราคาถูกเพราะลดต้นทุนการผลิต ทำให้ยางเปราะและฉีกขาดง่าย มีอายุการใช้งานสั้นกว่า

5. เหล็กรัดเพลา ต้องมีลักษณะไม่คม ไม่ทำให้ยางหุ้มเพลาขาด

6. จาระบี ต้องเป็นจาระบีพิเศษ เป็นสารผสมลิเที่ยมและโมลิดินั่ม ที่ให้ความหล่อลื่นสูง
ทนต่อความร้อนอย่างสูงในขณะที่ล้อหมุน

การซ่อมเพลาขับหน้า

ทางเลือกในการซ่อมแซมแก้ไข

 • เข้าศูนย์บริการ เปลี่ยนเพลาขับใหม่ทั้งชุด หรือเปลี่ยนชุดซ่อมแซม ซึ่งจะมีเฉพาะยางหุ้มเพลาและจาระบี
 • ถอดและเปลี่ยนเฉพาะหัวเพลาใหม่ซึ่งเป็นของ AFTER MARKET
 • ถอดและซ่อมแซมหัวเพลาเฉพาะจุดที่ชำรุดในหัวเพลา
 • ถอดและเปลี่ยนเป็นเพลาขับทั้งชุด แต่เป็นชุดที่ได้รับการซ่อมแซมเพลาขับทั้งเส้นในส่วนสึกหรอทั้งหมด
  และเปลี่ยนชิ้นส่วนที่มีอายุการใช้งาน เช่น ยางหุ้มเพลา จาระบี เป็นของใหม่
 • ใช้ของเก่าจากเชียงกง ซึ่งอาจนำเข้าจากต่างประเทศ หรือเป็นเพลาขับในประเทศที่ชำรุด
  ซึ่งได้รับการซ่อมแซมแล้ว

เทคนิคการซ่อมแซม CV JOINT

CV JOINT ที่ชำรุด คือ CV JOINT ที่มีการสึกกร่อนหรือสึกหรอเป็นรอยในรางลูกปืน เช่นมีหลุม
มีรอย ที่เกิดจากเศษเหล็กที่หลุดจากรางลูกปืนหรือมีเม็ดทราย ฝุ่น เสียดสีในรางลูกปืนจนสึกหรอ
ดังนั้นจึงมีเทคนิคการซ่อมแซม 2 วิธี

1. เชื่อมพอกเนื้อเหล็กหรือโลหะไปที่จุดที่สึกหรอ และเจียแต่งให้เข้ารูป
ข้อดี+ข้อเสีย

 • ร้านที่พอมีฝีมือสามารถทำได้
 • ใช้วัสดุภายใน CV. JOINT ของเดิมทุกอย่าง ทำให้ต้นทุนการทำต่ำ
 • ไม่คงทน เพราะเนื้อเหล็กที่พอกเข้าไปคนละเนื้อและความแข็งแกร่งของโลหะแต่ละชนิดไม่เท่ากัน
 • การใช้โลหะที่มีความร้อนสูงในการเชื่อมทำให้ค่าความแกร่งหรือผิวชุดแข็ง (hardness)
  ของโลหะในรางลูกปืนเสียหายหรือหมดสภาพไป กลายเป็นจุดอ่อนของหัวเพลาต่อไป
 • การเจียแต่งไม่เข้ารูป นำมาใช้งานและจะติดขัด หรือดึงรถไปข้างใดข้างหนึ่ง

2. ขยายรางลูกปืน
ข้อดี+ข้อเสีย

 • จะซ่อมได้เฉพาะ CV. JOINT ที่มีความสึกหรอน้อยไม่เกินสเปคที่กำหนด
 • ทำขยายรางลูกปืนโดยคล้ายกับขยายคว้านกระบอกสูบโดยขยายได้ตามขนาดลูกปืนที่กำหนด
 • เปลี่ยนลูกปืนภายใน CV. JOINT ใหม่หมด และชิ้นส่วนสำคัญนั้นๆ แทนชิ้นส่วนที่ชำรุด
 • ขนาดของลูกปืนใหม่มีขนาดใหญ่ขึ้นแต่จะไม่ใหญ่จนเกินความหนาของการชุบแข็งของ
  หัวเพลาเดิม ทำให้หัวเพลาขับคงมีคุณสมบัติเดิมเท่าของใหม่
 • เป็นวิธีที่นิยมและเป็นมาตรฐานทั่วไปในต่างประเทศ

ผลงานซ่อม เพลาVolvo850

TRADE PROFESSIONAL FOR DRIVESHAFT SPARE PARTS

ด้วยการเลือกวัสดุและวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงสุดในแต่ละชิ้นส่วนของเพลาขับ ประกอบกับ ความเชี่ยวชาญในการผลิตหรือซ่อมแซมหัวเพลาด้วยวิธีมาตรฐานทำให้เพลาขับของเรากล้า รับประกันได้ 12 เดือน โดยไม่จำกัดระยะทาง ซึ่งเป็นการรับประกันที่สูงที่สุดของการรับประกันทั้งเพลาขับในตลาด เพลาขับของเราจึงเป็นทางเลือกที่ผู้ใช้รถทุกท่าน

มีผลงาน ซ่อมเพลาVOLVO มากมาย ประสบการณ์มากกว่า 20ปี 

สามารถดูผลงานVolvo ทั้งหมด https://www.facebook.com/pg/aaskoautocar/photos/?tab=album&album_id=578994405590388

ผลงานซ่อม เพลาvolvoC30

TRADE PROFESSIONAL FOR DRIVESHAFT SPARE PARTS

ด้วยการเลือกวัสดุและวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงสุดในแต่ละชิ้นส่วนของเพลาขับ ประกอบกับ ความเชี่ยวชาญในการผลิตหรือซ่อมแซมหัวเพลาด้วยวิธีมาตรฐานทำให้เพลาขับของเรากล้า รับประกันได้ 12 เดือน โดยไม่จำกัดระยะทาง ซึ่งเป็นการรับประกันที่สูงที่สุดของการรับประกันทั้งเพลาขับในตลาด เพลาขับของเราจึงเป็นทางเลือกที่ผู้ใช้รถทุกท่าน

มีผลงาน ซ่อมเพลาVOLVO มากมาย ประสบการณ์มากกว่า 20ปี 

สามารถดูผลงานVolvo ทั้งหมด https://www.facebook.com/pg/aaskoautocar/photos/?tab=album&album_id=578994405590388

ผลงานซ่อม เพลาvolvoS40

TRADE PROFESSIONAL FOR DRIVESHAFT SPARE PARTS

ด้วยการเลือกวัสดุและวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงสุดในแต่ละชิ้นส่วนของเพลาขับ ประกอบกับ ความเชี่ยวชาญในการผลิตหรือซ่อมแซมหัวเพลาด้วยวิธีมาตรฐานทำให้เพลาขับของเรากล้า รับประกันได้ 12 เดือน โดยไม่จำกัดระยะทาง ซึ่งเป็นการรับประกันที่สูงที่สุดของการรับประกันทั้งเพลาขับในตลาด เพลาขับของเราจึงเป็นทางเลือกที่ผู้ใช้รถทุกท่าน

มีผลงาน ซ่อมเพลาVOLVO มากมาย ประสบการณ์มากกว่า 20ปี 

สามารถดูผลงานVolvo ทั้งหมด https://www.facebook.com/pg/aaskoautocar/photos/?tab=album&album_id=578994405590388

ผลงานซ่อม เพลาvolvoS60

TRADE PROFESSIONAL FOR DRIVESHAFT SPARE PARTS

ด้วยการเลือกวัสดุและวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงสุดในแต่ละชิ้นส่วนของเพลาขับ ประกอบกับ ความเชี่ยวชาญในการผลิตหรือซ่อมแซมหัวเพลาด้วยวิธีมาตรฐานทำให้เพลาขับของเรากล้า รับประกันได้ 12 เดือน โดยไม่จำกัดระยะทาง ซึ่งเป็นการรับประกันที่สูงที่สุดของการรับประกันทั้งเพลาขับในตลาด เพลาขับของเราจึงเป็นทางเลือกที่ผู้ใช้รถทุกท่าน

มีผลงาน ซ่อมเพลาVOLVO มากมาย ประสบการณ์มากกว่า 20ปี 

สามารถดูผลงานVolvo ทั้งหมด https://www.facebook.com/pg/aaskoautocar/photos/?tab=album&album_id=578994405590388

ผลงานซ่อม เพลาvolvoS80

TRADE PROFESSIONAL FOR DRIVESHAFT SPARE PARTS

ด้วยการเลือกวัสดุและวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงสุดในแต่ละชิ้นส่วนของเพลาขับ ประกอบกับ ความเชี่ยวชาญในการผลิตหรือซ่อมแซมหัวเพลาด้วยวิธีมาตรฐานทำให้เพลาขับของเรากล้า รับประกันได้ 12 เดือน โดยไม่จำกัดระยะทาง ซึ่งเป็นการรับประกันที่สูงที่สุดของการรับประกันทั้งเพลาขับในตลาด เพลาขับของเราจึงเป็นทางเลือกที่ผู้ใช้รถทุกท่าน

มีผลงาน ซ่อมเพลาVOLVO มากมาย ประสบการณ์มากกว่า 20ปี 

สามารถดูผลงานVolvo ทั้งหมด https://www.facebook.com/pg/aaskoautocar/photos/?tab=album&album_id=578994405590388

ผลงานซ่อม เพลาvolvoV40

TRADE PROFESSIONAL FOR DRIVESHAFT SPARE PARTS

ด้วยการเลือกวัสดุและวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงสุดในแต่ละชิ้นส่วนของเพลาขับ ประกอบกับ ความเชี่ยวชาญในการผลิตหรือซ่อมแซมหัวเพลาด้วยวิธีมาตรฐานทำให้เพลาขับของเรากล้า รับประกันได้ 12 เดือน โดยไม่จำกัดระยะทาง ซึ่งเป็นการรับประกันที่สูงที่สุดของการรับประกันทั้งเพลาขับในตลาด เพลาขับของเราจึงเป็นทางเลือกที่ผู้ใช้รถทุกท่าน

มีผลงาน ซ่อมเพลาVOLVO มากมาย ประสบการณ์มากกว่า 20ปี 

สามารถดูผลงานVolvo ทั้งหมด https://www.facebook.com/pg/aaskoautocar/photos/?tab=album&album_id=578994405590388

ผลงานซ่อม เพลาvolvoV60

TRADE PROFESSIONAL FOR DRIVESHAFT SPARE PARTS

ด้วยการเลือกวัสดุและวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงสุดในแต่ละชิ้นส่วนของเพลาขับ ประกอบกับ ความเชี่ยวชาญในการผลิตหรือซ่อมแซมหัวเพลาด้วยวิธีมาตรฐานทำให้เพลาขับของเรากล้า รับประกันได้ 12 เดือน โดยไม่จำกัดระยะทาง ซึ่งเป็นการรับประกันที่สูงที่สุดของการรับประกันทั้งเพลาขับในตลาด เพลาขับของเราจึงเป็นทางเลือกที่ผู้ใช้รถทุกท่าน

มีผลงาน ซ่อมเพลาVOLVO มากมาย ประสบการณ์มากกว่า 20ปี 

สามารถดูผลงานVolvo ทั้งหมด https://www.facebook.com/pg/aaskoautocar/photos/?tab=album&album_id=578994405590388