เพลาขับหน้า จะมีส่วนประกอบดังนี้

1. ก้านเพลา มีสองแบบคือ แบบตัน และแบบกลวง มีลักษณะเป็นท่อแป๊ป
2. หัวเพลาขับนอก อยู่ติดกับดุมล้อ ภายในประกอบด้วยลูกปืน ส่วนใหญ่บรรจุ 6 ลูก
3. หัวเพลาขับใน เสียบติดกับห้องเกียร์ ภายในประกอบด้วยลูกปืน 3-6 ลูกแล้วแต่ยี่ห้อรถ
4. จารบีทนความร้อนสูง ใช้หล่อลื่นหัวเพลาทั้งในและนอก
5. ยางหุ้มเพลา ป้องกันจารบีหลุดกระเด็นออกมาจากส่วนประกอบหัวเพลา
6. เหล็กรัดยางหุ้มเพลา
7. ยางกันสะเทือน